Výkaz práce učiteľa na EduPage (napr. počas karantény)

výkaz práce

Slovenčina Deutsch Čeština

Ak potrebuje učiteľ preukázať vedeniu školy svoju aktivitu - vytváranie, prideľovanie a hodnotenie učebných materiálov, systém EduPage vie vygenerovať takýto prehľad.

Stačte tlačidlo Štart, vyberte Domáce úlohy, skúšanie a testy. V štatistikách je Výkaz práce.


Zašrktnutím resp. odškrtnutím si môžete zvoliť, ktoré položky sa vo výkaze majú zobrazovať.
Stlačením ikony tlačiarne si môžete výkaz vytlačiť, alebo uložiť do PDF.