Ako zistím dochádzku žiaka v konkrétnom predmete

Učiteľ si môže prezrieť a vytlačiť dochádzku žiakov podľa rôznych kritérií či za rôzne obdobie.

V časti 'Vyučovanie' zvoľte 'Reporty'.

V hornom menu si vyberte z ponúkaných možností.

Zvoľte časový úsek, za ktorý chcete report vytlačiť.

Pre vygenerovanie reportu stlačte 'Obnoviť zobrazenie'.
Report je možné pred vytlačením ešte upraviť - rozloženie či veľkosť písma.