Kde nájdem zoznam uložených alebo odoslaných diplomov?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Zoznam vygenerovaných a uložených diplomov nájdete v záložke História.


Diplomy, ktoré boli zaslané žiakom elektronicky cez EduPage, majú v poslednom stĺpci modrú ikonu a v stĺpci Zverejnené je dátum zverejnenia.

Diplomy, ktoré neboli zverejnené žiakom/rodičom, majú ikonu červenú. Zelenou ikonou sú označené diplomy, ktoré rodičia videli a podpísali. Modrou ikonou sú označené diplomy, ktoré boli zverejnené cez EduPage, ale zatiaľ ich rodič nepodpísal.

Pozn: Pokiaľ diplom len vygenerujete a uložíte do PDF, takýto diplom sa v zozname diplomov nenachádza. V zozname sa nachádzajú len diplomy, ktoré ste uložili cez toto tlačidlo:

Viac informácií: Diplomy