Ako upraviť diplom?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Ak pri generovaní diplomu potrebujete niečo v diplome upraviť, stlačte tlačidlo "Upraviť parametre".


Opravte, čo potrebujete a zvoľte Potvrdiť.

Pokiaľ potrebujete upraviť už vygenerovaný diplom, potom postupujte ako pri vytváraní nového diplomu.
Ak zadáte v políčku "Udeľuje za:" úplne rovnaký text, potom sa pôvodný diplom prepíše novým. V tomto prípade vidíte v tabuľke v stĺpci "Existujúci dokument", PDF súbor s pôvodným diplomom, ktorý sa prepíše novým.

Pokiaľ zadáte text diplomu napr. za 1. miesto v Pytagoriáde a žiak o mesiac opäť vyhrá 1. miesto v Pytagoriáde, (vyššie kolo), tak nový diplom prepíše starší diplom kvôli rovnakému zneniu políčka. Preto odporúčame v texte presnejšie špecifikovať, za čo sa diplom udeľuje. Napr. za 1. miesto v školskom kole Pytagoriády. Potom sa diplomy navzájom neprepíšu, ale uložia sa obidva.

Pokiaľ potrebujete upraviť políčko "Udeľuje za:", potom v záložke História vymažte pôvodný diplom a nahraďte ho novým.

Viac informácií: Diplomy