Ako vyrobiť na podpise priesvitné (transparentné) pozadie?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Pokiaľ posielate diplomy v elektronickej podobe, zrejme potrebujete pripojiť scan podpisu. Ak zvolíte diplom s farebným pozadím a pripojíte scan podpisu, biele pozadie podpisu nevyzerá dobre.

V takomto prípade je žiadúce zmeniť pozadie podpisu za priesvitné (transparentné). Je to možné urobiť vo viacerých programoch. Ukážeme si to v programe Paint.NET, ktorý si môžete nainštalovať zadarmo napr. odtiaľto: Paint.NET

Nahrajte obrázok s podpisom a v ľavom menu zvoľte funkciu "Kúzelná palička".


Kliknite na biele pozadie a stlačte klávesu Delete (vymazať).


Zmazané biele pozadie sa zmení na štvorčekované, tj. transparentné. Postup treba zopakovať pre všetky biele plochy.


Aby sa zachovala informácia o transparentnom pozadí, je potrebné uložiť obrázok vo formáte PNG (nie JPG).


Nahrajte podpis s transparetným pozadím na diplom.

Viac informácií: Diplomy