Dochádzka - Personifikácia čipových príveskov

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Ak ste si objednali čipové prívesky, viete ich jednoducho priradiť osobám. Nie je potrebné ani vlastniť navyše čítačku pripojenú k PC s aScAgendou. Stačí otvoriť v programe aScAgenda kartu žiaka, záložka E-maily, Čipové karty - Pridať, a objaví sa okno, do ktorého treba zadať kód prívesku (unikátna dvojica písmen na ňom):

Ihneď sa priradí skutočný kód čipu ukrytého v prívesku, stačí potvrdiť tlačidlom OK:

Rovnakým spôsobom viete personalizovať zamestnancov v karte zamestnanca záložke Kontakt - Čipové karty - Pridať.

Ak teda rozdávate čipové prívesky žiakom, treba si zapísať dvojpísmenkový kód pre každého žiaka a tieto potom zadať do aScAgendy. Pri zabezpečení žiakov celej školy teda viete ľahko túto úlohu samotného rozdávania príveskov delegovať na triednych učiteľov (pri rozdávaní si zapíšu do zoznamu žiakov ku každému dve písmenká), alebo si priradenia spraviť vopred a prívesky rozdávať už priradené osobám (v informačnom systéme). Situácia je totožná pre učiteľov/zamestnancov. Prístup k zadávaniu kódov do databázy má však pochopiteľne iba administrátor.

Zmeny aScAgendy treba pre správne fungovanie publikovať na školskú edupage www stránku obvyklým spôsobom.