Ako zistím, kedy bola ospravedlnenka zadaná?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Zvoľte v ľavom menu Vyučovanie/Dochádzka žiakov/Dochádzka školský rok a vyberte konkrétneho žiaka. Kliknite na ospravedlenku.

Ak ospravedlnenka bola zadaná rodičom a akceptovaná učiteľom, tu vidíte dátum a čas kedy bola zadaná a kedy bola akceptovaná.

Ak sa jedná o ospravedlnenku, ktorú zadal učiteľ, tu vidíme kedy ju zadal.