Administrácia elektronických ospravedlneniek učiteľom/sekretárkou s právom na dochádzku žiakov

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Právo na modul Dochádzka žiakov môže administrátor delegovať buď učiteľovi, alebo napríklad sekretárke. Ako nastaviť učiteľom právo na dochádzku?

Učiteľ/sekretárka s právom na dochádzku potom môže administrovať aj elektronické ospravedlnenky od rodičov.

Zoznam všetkých čakajúcich ospravedlneniek nájde v záložke Notifikácie/Čakajúce ospravedlnenky. Kliknutím na túto správu môže učiteľ/sekretárka akceptovať/zamietnuť ospravedlnenku.