Triedny učiteľ - ako povoliť/zakázať zadávanie elektronických ospravedlneniek

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Pre umožnenie zadávania ospravedlneniek môže triedny učiteľ povoliť (a aj zakázať) zadávanie elektronických ospravedlneniek od rodičov.
V ľavom menu vyberte Vyučovanie/Dochádzka žiakov

Zvoľte Dochádzka školský rok a stlačte Povoliť/zakázať elektronické ospravedlnenky.


Elektronické ospravedlnenky môžu zadávať rodičia cez rodičovské EduPage konto. Okrem rodičov môže triedny učiteľ povoliť zadávať el. ospravedlnenky aj plnoletým žiakom z ich žiackeho konta.
Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?