Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Po prihlásení sa na EduPage stránku triedny učiteľ vidí správu, že prišla ospravedlnenka od rodiča.

Klikne na túto správu. Ako v správach zobraziť len elektronické ospravedlnenky?


Triedny učiteľ môže ospravedlnenku od rodiča akceptovať alebo odmietnuť.

Ak ospravedlnenku učiteľ akceptuje, hodina/hodiny sa automaticky označia ako ospravedlnené.

Akceptovať/zamietnuť ospravedlnenku môže učiteľ aj v mobilnej aplikácii.

Rodič bude o akceptovaní/zamietnutí ospravedlenky informovaný správou v EduPage.

Elektronické ospravedlenky môžu zadávať len rodičia z rodičovského konta. V žiackom konte táto funkcia neexistuje.
Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?
Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?