Učiteľ - kontrola vyplnenej dochádzky

Slovenčina Deutsch Čeština

Systém EduPage poskytuje možnosť kontroly dochádzky v ETK za konkrétny deň v podobe malých značiek na ikonke zadávania absencií.
Danú funkciu môže zapnúť administrátor Administrátor - kontrola vyplnenej dochádzky

Od zapnutia kontroly sa v ETK pri ikone žiakov začnú zobrazovať nasledovné značky:

Význam značiek je:

- dochádzka vyplnená v poriadku:

- nevyplnená dochádzka ani učivo:- vyplnené učivo, ale dochádzka ešte nie:

- zobrazuje sa napr. pri hodinách, ktoré ešte neprebehli (ešte sa len budú konať) alebo v čase, keď ešte funkcia nebola zapnutá:

Poznámka: Aj keď na hodine nikto nechýba, je potrebné potvrdiť dochádzku, tj. kliknúť na ikonku žiakov, potvrdiť tlačidlom OK:


Týmto spôsobom sa potvrdí, že nikto nechýba. Toto treba urobiť po začatí hodiny (ak to urobíte cez prestávku pred hodinou, tak sa to neráta ako potvrdenie dochádzky, treba počkať kým hodina začne).

Daná funkcia nefunguje do minulosti, tzn. ikonky sa začnú zobrazovať od dňa, kedy bola funkcia zapnutá.

Kontrolu vyplnenej dochádzky je vhodné robiť denne, pokiaľ si učitelia pamätajú, kto chýbal.

Ako upozorniť učiteľov na nezadanú dochádzku?