Ako zapísať triednicku hodinu do ETK?

Slovenčina Čeština

Sú dve možnosti, ako zadávať triednicku hodinu do triednej knihy.

1. Cez udalosti:
V ľavom menu zvoľte Vyučovanie/Udalosti. Vyberte typ udalosti - hodina s triednym učiteľom.
Buď zadáte triednicku hodinu jednorázovo, pokiaľ býva nepravidelne. Ak býva každý týždeň, môžete zvoliť "opakovať týždenne".


zvolíte vybrať triedu a predmet manuálne:


vyberiete triedu:

Udalosť vidíte v triednej knihe.

2. Cez rozvrh/hodiny:
Druhá možnosť - triednicke hodiny môžete mať normálne v rozvrhu. V tom prípade musíte mať zadefinovaný predmet Triednicka hodina. Triedni učitelia si na začiatku roka vytvoria hodinu rovnako, ako akúkoľvek inú hodinu. Môžu mať pre triednicku hodinu definovaný plán, atď.