Ako zapísať do ETK učivo pre integrovaných žiakov?

Slovenčina Čeština

Ak sa v triede nachádzajú integrovaní žiaci, ktorí preberajú iné učivo ako ostatní žiaci v triede, potom sa táto skutočnosť musí zohľadniť už pri vytváraní rozvrhu.

Jednu hodinu učí učiteľ akoby dve "triedy" naraz - jedna "trieda" sú integrovaní žiaci, druhá "trieda" sú ostatní žiaci. Preto administrátorom pri vytváraní rozvrhu odporúčame riadiť sa návodom Ako vytvoriť rozvrh a hodiny pre malotriedky a triedy so žiakmi z viacerých ročníkov?

Učiteľ potom v triednej knihe uvidí dve hodiny naraz. Môže zapísať učivo, ktoré preberá s väčšinou žiakov a učivo, ktoré preberá s integrovanými žiakmi.