Ako môžem v ETK z plánu vybrať naraz viac tém?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Ak potrebujete do ETK zapísať naraz viac tém z plánu, kliknite na "Výber viacerých/extra text". Potom kliknite na témy, ktoré chcete zapísať a stlačte OK.