Zámena pôvodnej učebne

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Často sa stáva, že hodinu musíte odučiť v inej učebni, ako je v rozvrhu. Učiteľ zadá zmenu učebne v triednej knihe možnosťou "zmeniť učebňu":

Následne sa vám zobrazia voľné učebne zelenou farbou, červenou obsadené učebne a inú učebne zvolíte kliknutím na želanú učebňu:

Pôvodná, a teda už neaktuálna učebňa bude prečiarknutá a názov novej sa zobrazí vedľa:

Ten istý spôsob zámeny učebne platí aj pre mobilnú aplikáciu:Následne sa vám zobrazia voľné učebne zelenou farbou, červenou obsadené učebne a inú učebne zvolíte kliknutím na želanú učebňu:

Pôvodná, a teda už neaktuálna učebňa bude prečiarknutá a názov novej sa zobrazí vedľa:


v pohľade triednej knihy sa učebňa zobrazí žltou farbou