Triedna kniha učiteľa / triedna kniha triedy

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Po prihlásení vidí učiteľ svoju triednu knihu.
Zobrazené sú v nej hodiny z rozvrhu alebo zo suplovania, ktoré v daný deň učiteľ učí.

Učiteľ si môže zobraziť aj triednu knihu danej triedy tak, že klikne na označené tlačidlo a zvolí si pohľad na triednu knihu danej triedy.

Zapísanie učiva a dochádzky vykonáva učiteľ vo "svojej" triednej knihe.

V triednej knihe triedy sú zobrazené všetky hodiny danej triedy v daný deň.
Úpravy a kontrolu dochádzky tu môže vykonať len triedny učiteľ.