Prehľad učiva odučených hodín

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Učiteľ vidí históriu prebraného učiva v histórii hodiny: