Učiteľ - ukončenie triednej knihy

Slovenčina Deutsch Čeština

Administrátor môže po skončení polroku alebo školského roku uzatvoriť triednu knihu jej uzamknutím, aby už nikto nemohol do nej zasahovať.

Okrem toho môže učiteľ na konci školského roku zadať do triednej knihy informáciu, že učivo bolo riadne prebraté.
Učiteľ môže danú informáciu zapísať vytvorením udalosti:
Učiteľ - Kalendár
Pre uzavretie triednej knihy je vhodný typ udalosti "triedna kniha", kde môžete do názvu zapísať text ako napr. "učivo prebraté, precvičené a zopakované podľa platných učebných osnov". Uzavretie robí učiteľ pre predmet v triedach, ktoré učí. Preto pri vytváraní udalostí zvoľte predmet, triedy (prípadne viacero tried naraz) a vyberte svoje meno v zozname učiteľov.


Takto zadaná udalosť sa zobrazí potom v ETK a v reporte Triedna kniha po dňoch: