Ako zadať do triednej knihy týždenníkov?

týždenníci

Slovenčina Čeština

Triedny učiteľ môže zadať do triednej knihy týždenníkov v sekcii "Viac" - "Poznámky za týždeň":


V položke "Škola" vyberiete triedu a kliknutím na týždeň sa zobrazí dialóg, kde môžete zapísať týždenníkov na daný týždeň:


Takto zadaných týždenníkov potom môže vidieť každý učiteľ priamo v ETK po kliknutí na ikonku pridania hodiny a "Poznámka za týždeň":


Poznámka: Zapísaný text, napr.: Týždenníci: mená žiakov sa potom zobrazia v reporte "Triedna kniha po dňoch" v danej triede daný týždeň vpravo hore.