Generovanie a archivácia výstupov z ETK na webe

uloženie ETK, uloženie triednej knihy, archivácia, archív ETK, archív triednej knihy

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Administrátor môže na konci šk. roka jednoducho vygenerovať a archivovať výstupy z Elektronickej triednej knihy (ETK) celej školy.
Môže tak urobiť v administrácii triednej knihy pomocou možnosti Archív ETK:

Zobrazí sa zoznam tried v danom školskom roku. Pri každej triede si môžete zvoliť, aký report chcete vygenerovať, podľa toho, aká ste škola.

Takto si nastavíte reporty a naraz ich vygenerujete.

Generovanie bude možné spustiť vždy po konci daného školského roka, nastaviť reporty si však môžete už vopred.
Po ukončení generovania môžete reporty zaevidovať v registratúre a podpísať ich elektronickým podpisom.

Archivácia a podpísanie triednej knihy v aScRegistratúre

Okrem toho zostanú pdf súbory triednych kníh navždy uložené na serveri. Takto zálohované súbory ETK si môžete kedykoľvek stiahnuť vo formáte zip.

Ktoré reporty je vhodné vygenerovať pre ktorú školu?
Pre SŠ: Triedna kniha po dňoch, Dochádzka žiakov – týždenne, Triedna kniha – Predmety, Hospitácia v triede
Pre ZŠ: Triedna kniha po dňoch, Dochádzka žiakov – Triedna kniha, Hospitácia v triede

Ako zadať zmenu triedneho učiteľa počas šk.roka?