Dochádzka za prax

Slovenčina Čeština

Ak sa vaša škola rozhodne, môžete evidovať dochádzku v triednej knihe nielen za teóriu, ale aj za prax.
Administrátor povolí v aSc Agende zadávanie praxe, zadá predmety, napr. predmet s názvom "Prax".
Nastavenie administrátor dokončí na webovej stránke školy cez "sprievodcu nastavením"


"Dáta školy":


kde zvolíte "Predmety" a pri danom predmete zvolíte "viac":


a označíte "Odborný výcvik/prax":


Každý takto nastavený predmet bude potom počítať aj v ETK dochádzku za prax.
Učiteľ potom môže zapisovať do ETK na predmet "Prax" chýbajúcich a hodinu následne ospravedlniť/neospravedlniť, tak isto ako pri štandarných hodinách: zadávanie dochádzky v ETK
Hodiny chýbajúceho žiaka zadané za prax a následné ospravedlnenie/neospravedlnenie sú potom v pohľade dochádzky označené žltým trojuholníčkom:


Po publikovaní aSc Agendy na webovú stránku sa počty hodín za prax prenesú do aScAgendy.