Ako synchronizovať údaje medzi aScAgendou a EduPage stránkou?

Slovenské školy zadávajú údaje o žiakoch, učiteľoch, predmetoch a triedach v programe aScAgenda.
Aby sa zmeny, ktoré ste v údajoch urobili, preniesli na EduPage stránku, je nutné urobiť synchronizáciu dát takto:

V programe aScAgenda kliknite na ikonu WWW.


Stlačte Publikovať.
Ak už máte EduPage stránku, zaškrtnite Už máme EduPage stránku. Zadajte názov EduPage a administrátorské heslo.

Ak zatiaľ nemáte vytvorenú EduPage stránku, môže si ju vytvoriť z aScAgendy takto:
Ako vytvoriť EduPage stránku?