Dáta školy - Zadávanie dát

Slovenčina Ako môžem pridať učiteľov/triedy/predmety do EduPage?
Slovenčina Import údajov
Slovenčina Výmena / zmena učiteľa počas školského roka
Slovenčina Ako nastaviť zvonenia?
Slovenčina Ako zadať zmenu priezviska učiteľky?
Slovenčina Môžu sa zadať údaje zapisovaného žiaka aj na školskej www stránke?
Slovenčina Ako zadať zmenu triedneho učiteľa počas šk.roka?
Slovenčina Ako zadať žiakovi prestup do inej triedy?
Slovenčina Ako ošetriť hlásenie "Nie je možné odstrániť túto položku..."
Slovenčina Ako zadať nepedagogického zamestnanca?
Slovenčina Ako synchronizovať údaje medzi aScAgendou a EduPage stránkou?
Slovenčina Ako zadať školského digitálneho koordinátora?
Slovenčina Ako zadám žiakovi status utečenca ak naša škola nemá aScAgendu?


Dáta školy - Nový školský rok - Nový školský rok - administrátor

Slovenčina ETK - príprava na nový školský rok
Slovenčina IŽK - príprava na nový školský rok
Slovenčina Prechod do nového školského roka
Slovenčina Ako spravíme prechod do nového školského roka keď nemáme aScAgenda?
Slovenčina Aktualizácia údajov o žiakoch, učiteľoch, triedach a predmetoch v aScAgende
Slovenčina Ako zadať do triednej knihy začiatok školského roka?
Slovenčina Prehľad administrátora (hodiny, žiaci, kontá)
Slovenčina Administrácia krúžkov na začiatku školského roka
Slovenčina Administrátor - rodičovské kontá


Dáta školy - Nový školský rok - Nový školský rok - učiteľ

Slovenčina Príprava učiteľa na nový školský rok
Slovenčina Triedny učiteľ - začiatok školského roka


Dáta školy - Úložný priestor

Slovenčina Ako pridať súbor do úložného priestoru na EduPage?
Slovenčina Ako vymazať súbory z úložného priestoru?
Slovenčina Ako vložiť link na nahraný súbor do textu?