Ako sa rodičia dozvedia o udalostiach, ktoré sa organizujú na škole?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Ak organizujete na škole zaujímavú udalosť, určite chcete, aby sa o nej dozvedeli žiaci, rodičia i učitelia.

Udalosti sa vytvárajú v školskom kalendári, ktorý sa nachádza v EduPage.
Nová udalosť sa automaticky zobrazí na webstránke školy v sekcii Kalendár. Ako zobraziť na webstránke kalendár?

Veľkou výhodou systému EduPage je, že okamžite po vytvorení novej udalosti sa o nej dozvedia žiaci, rodičia i učitelia prostredníctvom notifikácie v EduPage.

Novú udalosť do kalendára môže administrátor pridať cez tlačidlo Štart.


Zadajte potrebné informácie a aj to, koho sa táto udalosť týka.


Ako zadať novú udalosť?

Udalosť sa automaticky objaví na webstránke školy v sekcii Kalendár.


a zároveň budú všetci - tj. žiaci, rodičia i učitelia upozornení na udalosť notifikáciou v EduPage na webe i v mobilnej aplikácii.

Aby sa udalosť zobrazila v kalendári na web. stránke, potrebné je aby mala nastavené súkromie: verejné: Kedy sa zobrazuje nová udalosť v kalendári na webstránke?