=Ako fungujú delené hodiny pri funkcii spájania tried?

Pri použití funkcie spájania hodín: Ako zadať, keď sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede? (funkcia spájanie tried)
fungujú delenú hodiny nasledovne:

Ak majú pôvodne v rozvrhu všetky triedy, ktoré spájate: v našom prípade 9.A, 9.B spoločnú hodinu TV, tak pri funkcii spájania tried hodina ostane, tak ako je, pretože nie je potrebné hodinu meniť:


Ak však máte napr. Aj pre každú triedu zvlášť, tak vám funkcia spájania tried vám vytvorí v 9.B celé hodiny s danými učiteľmi podľa rozvrhu 9.A:


potom ak chcete, môžete si v suplovaní dané hodiny upraviť a donastaviť tam skupiny aké potrebujete: