Ako zadať, keď sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede? (funkcia spájanie tried)

spojiť triedy

English Slovenčina Čeština

Vysvetlíme si to na triedach 9.A a 9.B, ktoré idu na lyžiarsky a žiaci, ktorí nejdú na lyžiarsky sa učia podľa rozvrhu 9.C a v rozvrhu tried sú všetky hodiny pre celú triedu.

1. Vytvoríte udalosť lyžiarsky výcvik pre triedy 9.A, 9.B, kde vyberiete učiteľa, ktorý ide so žiakmi na LV a vyberiete žiakov, ktorí sa zúčastnia LV:

2. V suplovaní zvolíte "nástroje - spojiť triedy":

3. Môžete zvoliť 1 deň za ktorý chcete spojiť triedy, ktoré sa učia podľa rozvrhu 9.C alebo môžete zvoliť celý týždeň a tak jedným kliknutím nastavíte suplovanie na celý týždeň.

4. pomocou "vyberte" zvolíte triedy, ktoré sa budú spájať. Keďže sa 9.A a 9.B učí podľa rozvrhu 9.C, tak zvolíme všetky 3 triedy:

5. V ďalšom kroku zvolíme, rozvrh ktorej triedy chceme ponechať, v našom prípade 9.C a zvolíme vygenerovať:

6. V suplovaní sa nám automaticky nastavia pôvodné hodiny, ktoré mali byť v daných triedach ako odpadnuté a pridajú sa spojené hodiny 9.A, 9.B, 9.C podľa rozvrhu 9.C.

7. Ešte je potrebné doriešiť delené hodiny. Ak majú pôvodne v rozvrhu všetky triedy, ktoré spájate: v našom prípade 9.A, 9.B, 9.C spoločnú hodinu, tak pri funkcii spájania tried hodina ostane, tak ako je, keďže nie je potrebné ju meniť.
Ak však máte napr. Aj pre každú triedu zvlášť, tak vám funkcia spájania tried vám vytvorí v 9.B celé hodiny s danými učiteľmi podľa rozvrhu 9.A, ktoré môžete dodatočne upraviť: =Ako fungujú delené hodiny pri funkcii spájania tried?

8. Ešte je potrebné zadať chýbajúceho učiteľa, ktorí ide so žiakmi na lyžiarsky a je potrebné zaň zadať suplovanie: Zadávanie chýbajúcich učiteľov a ak má učiť spojené triedy, tak štandardným spôsosbom zaň zadáte suplujúceho učiteľa.

9. Po vypulikovaní suplovania sa potom spojené hodiny zobrazia v ETK s informáciou o počte žiakov, ktorí sú na udalosti. Žiaci, ktorí sú na udalsoti sa medzi chýbajúcimi žiakmi zobrazovať nebudú, zobrazujú sa tam iba žiaci, ktorý majú byť na vyučovaní:

Ak v triede sú delené hodiny na skupiny, tak použite funkciu dočasného preradenia žiakov: Ako zadať, ak sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede? (funkcia dočasné preradenie žiakov), aby ste mali v skupinách zadelených správnych žiakov.