Domáce kolá olympiád - prehľad

Cez EduPage môžete zrealizovať aj domáce kolá olympiád, kde žiaci riešia zadané úlohy sami doma a svoje riešenia majú doručiť poverenému učiteľovi do daného termínu.

Postupujte takto:

1. Ešte pred termínom odovzdania úloh zaregistrujte vašich žiakov do domáceho kola súťaže vo zvolenej kategórii:
Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?
Ako prihlásim (šikovného) žiaka do viacerých kategórií?

2. Zaregistrovaným žiakom pošlite správu obsahujúcu ich kód. Obsah správy viete navoliť a na koniec správy viete doplniť svoj vlastný text:
Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?

3. Zadania domáceho kola nemusíte žiakom vytlačiť, sú pripravené v EduPage a žiaci sa k nim dostanú cez svoj kód, ktorý sa im vygeneruje po zaregistrovaní.

4. Po vyriešení žiaci nahrajú svoje riešenie úlohy priamo do EduPage:
Žiak - riešim domáce kolo súťaže, ako odovzdám svoje riešenie?

5. Nahraté súbory uvidíte hneď v module Súťaže v časti Priebeh súťaže. Riešenia úloh teda nemusí žiak odovzdať už iným spôsobom:
Kde uvidím odovzdané riešenia domáceho kola súťaže?

6. Vypracované úlohy domáceho kola svojich žiakov opravte, obodujte a zapíšte do EduPage:
Ako zadám žiakom vlastné dodatočné body za jednotlivé časti v školskom (domácom) kole súťaže?

7. Po zapísaní bodov sa zobrazí v EduPage priebežná výsledková listina domáceho kola:
Kde vidím priebežnú výsledkovú listinu pre naše školské kolo súťaže?

8. Na pokyn organizátorov, po zapísaní bodov na všetkých školách, sa uzavrie domáce kolo a v EduPage sa zobrazí finálna výsledková listina domáceho kola.
Postup do ďalšieho kola potvrdíte v tejto finálnej Výsledkovej liste domáceho kola, ale až po otvorení registrácie do tohto kola.
Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola súťaže cez výsledkovú listinu?
Ako zaregistrujem postupujúcich žiakov z domáceho kola MO pre kat. A,B,C ?

9. O otvorení registrácie informujeme poverených učiteľov hromadným mailom. Vyplňte prosím vo vašom školskom EduPage kontaktné osoby, aby ste dostali aktuálne informácie pre súťaž:
Ako zadám pre súťaž kontaktnú osobu pre organizátorov a pre žiakov?

Viac návodov: Súťaže