Kde uvidím odovzdané riešenia domáceho kola súťaže?

V module Súťaže si otvorte záložku Priebeh súťaže.
Ak žiak odovzdal svoje riešenie, pri danej úlohe je link na nahratý súbor:

Kliknite na link a súbor si stiahnite.

Žiak vie nahrávať svoje riešenia až do konca domáceho kola. Vie súbory nahrať aj opakovane. V stĺpci Naposledy uložené vidíte pri žiakovi dátum a čas poslednej zmeny:

Žiak - riešim domáce kolo súťaže, ako odovzdám svoje riešenie?
Viac návodov: Súťaže