Ako zmením registračné detaily pre už zaregistrovaného súťažiaceho?

Pre niektoré súťaže organizátor potrebuje vo vyšších kolách doplňujúce informácie o súťažiacom - kontakt na žiaka, počet vyučovacích hodín v danom predmete, názov projektu,...
Tieto údaje ste zadali pri zaregistrovaní žiaka. Okresní a krajskí organizátori ich vidia vo svojom administračnom prostredí.

Kým súťaž ešte neprebehla, viete v prípade potreby registračné údaje zmeniť.

V časti Zoznam súťažiach si označte záznam pre súťažiaceho, súťažné kolo a kategóriu, ktorý idete upravovať. Zvoľte Zaregistrovať súťažiacich:

V ďalšom okne viete prepísať registračné detaily, ktoré ste zadali pri registrovaní súťažiaceho:

Po potvrdení v tomto okne ste registračné detaily súťažiacemu zmenili.
Organizátor zmenu vidí vo svojom administračnom prostredí.
Dôležité je, že súťažný kód žiaka sa nezmenil ani pri takejto oprave registračných detailov.

Viac návodov: Súťaže