Ako prihlásim (šikovného) žiaka do viacerých kategórií?

Ak chcete žiaka prihlásiť do viacerých kategórií, postupujte takto:

Predpokladajme, že žiačka Eva Krásna je už zaregistrovaná v kategórii P3 a chce súťažiť aj v kategórii P4. Na konci jej riadku kliknite na Detail a kliknite na modré tlačiidlo Pridaj záznam pre inú kategóriu:


V novom okne vyberte druhú kategóriu - v našom príklade P4 a uložte:


V tabuľke Zoznam súťažiacich pribudol pre žiačku Eva Krásna nový záznam (nový riadok).
Zaškrtnite ho a kliknite na Zaregistrovať súťažiacich.


Systém upozorní, že sa pokúšate registrovať do kategórie, ktorá nesúhlasí s ročníkom žiaka. V tomto prípade túto hlášku ignorujte.

Žiačka Eva Krásna je teraz už zaregistrovaná aj v druhej kategórii P4 - má vygenerovaný nový súťažný kód. Žlté podfarbenie kategórie signalizuje, že kategória nesúhlasí s ročníkom. V tomto prípade je to v poriadku.

Túto operáciu - prihlásiť do viacerých kategórií - viete urobiť aj hromadne pre viacerých žiakov naraz takto:
Zaškrtnite žiakov a zvoľte Hromadné nastavenie. Nastavíme žiakom kategóriu, kolo a tiež zaškrtneme, aby v prípade existencie záznamu vyrobiť nový:


Žiakom pribudnú nové záznamy pre druhú kategóriu. Zaškrtnite tieto nové záznamy a kliknite na Zaregistrovať súťažiacich. Takto ich naraz zaregistrujete v druhej kategórii:

Viac návodov: Súťaže