Ako v administračnom prostredí stiahnuť súbory, ktoré žiaci odovzdali?

Prihláste sa do administračného prostredia. Otvorte si kachličku Odpovede v testoch. Vyberte súťaž, kolo a kategóriu.


V políčku Zobrazenie odpovedí vyberte Plný text.


Zobrazia sa súbory, ktoré žiaci priložili.

Na obrázku sú vyznačené tlačidlá na hromadné stiahnutie súborov.

Môžete stiahnuť buď súbory zo všetkých úloh naraz stlačením tlačidla Komplet:

Alebo si môžete stiahnuť súbory po jednotlivých úlohách kliknutím na tlačidlo s číslom úlohy.

K názvu súboru systém pripojí kód žiaka a číslo úlohy. Ak k úlohe žiak pripojil viac súborov, tieto sa očíslujú, ako v našom prípade v úlohe č. 3.
Všetky tieto súbory systém zozipuje do súboru File.zip a takto ho stiahne do lokálneho počítača.

Tj. napr. po stlačení tlačidla Komplet sa v našom príklade vytvorí súbor File.zip, ktorý obsahuje tieto súbory:
CFET9KDA4P_1_60.png
CFET9KDA4P_2_59.png
CFET9KDA4P_3_2_54.png
CFET9KDA4P_3_55.png
CFET9KDA4P_4_51.png

Pozn: V našom príklade odovzdal súbory len 1 žiak, na normálnych okolností tu uvidíte súbory všetkých žiakov, ktorí odovzdali svoje riešenia cez online test a tieto si viete stiahnuť naraz.

Viac návodov: Prístup pre organizátorov