Organizátor - ako nastavím údaje o organizácii, ktorá vydáva diplom alebo potvrdenie o účasti v súťaži?

Prihláste sa ako okresný/krajský organizátor a kliknite na kachličku Nastavenia:

Vyplňte údaje a ulože ich.
Prvý organizátor je vždy RÚŠS. Druhý organizátor je napr. škola, ktorá okresné kolo organizovala.

Tieto údaje sa budú tlačiť v hlavičke diplomu a potvrdenia, ktoré budete vytvárať pod týmto používateľom.

Organizátor - ako vytlačiť diplom alebo potvrdenie o účasti v súťaži?

Viac návodov: Prístup pre organizátorov