Organizátor - ako zadám žiakom body v okresnom alebo krajskom kole súťaže?

Pre niektoré súťaže prebiehajú vyššie kolá na inej platforme ako onlineolympiady.sk.
Aj pre tieto súťaže viete zapísať dosiahnuté výsledky súťažiach v administrácii súťaží.
Alebo aj dodatočné body napr. z ústnej časti jazykových olympiád v okresnom a vyššom kole súťaže.

Po prihlásení kliknite na kachličku Zadávanie bodov.


Zvoľte súťaž, súťažné kolo a kategóriu. Kliknite na ikonu pera pri jednotlivých úlohách.


Poznámka: podľa pokynov organizátora pre niektoré súťaže je možné zadávať body len v deň súťaže. Dovtedy vidíte namiesto ikony pera ikonu hodiniek:


Zadajte body a uložte.


Táto časť v Administrácii súťaží slúži len na zadávanie bodov.
Zadané body sa preniesli hneď do Výsledkovej listiny danej súťaže. Až v nej uvidíte súčet bodov a kto postupuje do vyššieho kola podľa nastavených kritérií:

Viac návodov pre administráciu súťaží:
Prístup pre organizátorov