Organizátor - ako si môžem pozrieť výsledkové listiny zo školských, okresných, krajských kôl

1. Na hlavnej obrazovke zvoľte Výsledkové listiny.

2. Vyberte Súťaž, kolo a kategóriu. Napríklad:

Olympiáda so slovenského jazyka/školské kolo/kategória C.

Uvidíte výsledkové listiny za okresy, na ktoré máte právo:


Ak potrebujete vidieť výsledky z minulého ročníka súťaže, zvoľte v hlavičke stránky daný školský rok:


Viac návodov pre administráciu súťaží:
Prístup pre organizátorov