Organizátor - kde uvidím zoznam škôl, ktoré zaregistrovali žiakov do súťaže?

súťaže, organizátor

Otvorte si administráciu súťaží a kliknite na kachličku Prehľad škôl:

Zvoľte súťaž, súťažné kolo a kategóriu:

V zozname vidíte školy, ktoré už zaregistrovali žiakov na vybrané kolo, vrátane počtu zaregistrovaných žiakov.

Poznámka:
Ako si vybrať sĺpce, ktoré sa majú zobrazovať v prehľade?

Viac návodov pre administráciu súťaží:
Prístup pre organizátorov