Ako naimportovať údaje do EduPage?

Aby bolo možné registrovať žiakov do predmetových olympiád, tieto údaje je potrebné naimportovať do EduPage z vášho školského informačného systému:

Údaje o triedach:

 • Názov triedy
 • Ročník

  Pred importom žiakov je potrebné naimportovať zoznam tried, pretože pri importe žiakov je potrebné načítať aj triedu, ktorú navštevuje.

  Údaje o žiakoch:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Trieda
 • Pohlavie

  Ako naimportovať žiakov?

  Voliteľné údaje:
  Tieto kroky nemusíte urobiť, ale pomôžu vám s organizáciou súťaží a môžu zlepšiť prípravu žiakov na súťaž.

  Údaje o rodičoch:
  Ak zadáte žiakovi email na matku/otca - EduPage im pošle prihlasovacie údaje do EduPage. Cez tento prístup budú môcť sledovať termíny súťaží a budú vedieť podať aj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý potrebný pre účasť v súťaži.

  Tieto údaje sú potrebné na vytvorenie rodičovského prístupu:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa

  Ako vytvorím kontá pre rodičov a pošlem im prihlasovacie údaje?

  Údaje o učiteľoch:
  Ak chcete, aby na jednotlivé súťaže prihlasovali žiakov učitelia, môžete do EduPage zadať aj učiteľov. Učiteľ sa vie potom prihlásiť, registrovať žiakov, pozerať výsledkové listiny, prípade aj zadať žiakom testy z predošlých ročníkov súťaží.

  Tieto údaje sú potrebné na vytvorenie prístupu pre učiteľov:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa

  Ako hromadne vytvoriť prístup do EduPage pre učiteľov?