Ako vytlačiť súťažné kódy pre žiakov?

Ak škola nepoužíva EduPage, tj. žiaci si nemôžu spustiť súťažný test priamo cez EduPage, učiteľ môže po zaregistrovaní žiakov vytlačiť zoznam súťažných kódov takto:

Vyberte triedu, pre ktorú chcete vytlačiť kódy a kliknite na ikonu tlačiarne.


Súbor s kódmi môžete vytlačiť alebo uložiť do PDF.

Aby sa pri tlači zobrazovali len stĺpce, ktoré sú potrebné, je dobre si ešte pred tlačou klinutím na vyznačenú ikonu vybrať stĺpce. Treba zrušiť zaškrtnutie pri tých stĺpcoch, ktoré nechceme zobrazovať/tlačiť.

Žiak - ako budem súťažiť?

Viac návodov: Súťaže