Ako uvidí žiak/rodič diplom poslaný elektronicky cez EduPage?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Ak učiteľ alebo administrátor pošle diplom elektronicky cez EduPage, žiakovi a rodičovi príde o tom notifikácia. Kliknutím na notifikáciu systém nastaví žiaka/rodiča do záložky Známky, pohľad Diplomy.


Podobne to funguje aj na webe.