Ako sa k súťaži pripojí žiak, ktorý nemá prístup do EduPage?

Registrácia žiakov na súťaže a predmetové olympiády prebieha cez EduPage.
Naša škola nepoužíva EduPage - ako postupovať pri registrácii žiakov na súťaže?

Pri registrácii dostane každý súťažiaci žiak súťažný kód, pomocou ktorého si spustí súťažný test.


  1. Pre predmetové olympiády organizované Iuventou (Pytagoriáda, OSJL,...) zadáva žiak súťažný kód na stránke www.onlineolympiady.sk

    Po zadaní kódu stlačí tlačidlo Štart, čím sa mu spustí súťažný test.

    Na tejto stránke si môžu súťažiaci tiež pozrieť pokyny k súťaži:

  2. Pre súťaž iBobor žiak postupuje podobne, ale súťažný kód zadáva na adrese ibobor-online.sk
    Žiak - ako budem súťažiť (súťaže iBobor, ScratchCup, PythonCup)?


    Viac informácií o súťaži iBobor: Špecifiká pre súťaže iBobor, Scratch Cup a Python Cup