Ako opraviť čas riešenia testu?

Ak robil žiak test z Pytagoriády na papieri, učiteľ zadá body za test a čas riešenia testu takto: Ako zadám body žiakovi, ktorý robil test na papieri?

Pokiaľ to učiteľ zadával iným spôsobom - napríklad tak, že pustil namiesto žiaka online test žiakovým kódom a takto zadal odpovede žiaka, potom body za úlohy sú síce v poriadku, ale nesedia body za čas riešenia testu. Podľa pravidiel Pytagoriády žiak získava za každé ušetrené 4 minúty 1 bod za čas (v prípade, že má aspoň 10 bodov za úlohy). Body za čas nezodpovedajú času, ktorý žiak test naozaj riešil. Napríklad nie je reálne, aby žiak v kategórii P3 vyriešil test za 2 minúty (toľko trvalo učiteľovi zadať žiakove výsledky).

Situácia sa dá jednoducho uviesť na pravú mieru tak, že učiteľ manuálne zadá reálny čas riešenia testu.

Kliknite pri danom žiakovi na ikonu pera v stĺpci Ďalšie hodnotenie/Čas riešena na papieri.


Napíšte reálny čas písania testu, v tomto príklade napríklad žiak riešil test 36 minút.


Body sa žiakovi prepočítajú.

Ďalšie návody:
Súťaže
Špecifiká pre súťaž Pytagoriáda