Ako zadám body žiakovi, ktorý robil test na papieri?

Po ukončení online formy súťaže môže učiteľ manuálne zadať žiakovi, ktorý robil test na papieri, získané body za úlohy a tiež čas vypracovania testu.

Aby ste mohli žiakovi zadať body a čas, musí byť zaregistrovaný cez EduPage. Žiak je zaregistrovaný vtedy, ak má vygenerovaný súťažný kód. Ak nie je, môžete ho zaregistrovať aj dodatočne takto: Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?

V module Súťaže zvoľte záložku Priebeh súťaže.

Žiaci, ktorí súťažili online formou, majú v časťi Priebeh zapísaný začiatok a koniec súťaženia. Žiaci, ktorí robili Pytagoriádu v papierovej forme, majú tieto dva stĺpce prázdne:


Body za test a čas riešenia testu zapíšete v časti Ďalšie hodnotenie.


Kliknite na ikonu pera v stĺpci "Body za úlohy" a zadajte, koľko bodov získal žiak za úlohy. Tj. číslo od 0 do 15.


Obdobne kliknite na ikonu pera v stĺpci "Body za čas" a zadajte, koľko minút žiak riešil test. Tj. systém očakáva číslo od 0 do 60.


Ak chcete zadať, že žiak riešil test napr. 26 minút a 45 sekúnd, zadajte to takto: 26:45


Systém sám prepočíta body za ušetrený čas. Celkový počet bodov vidíte v stĺpci "Body za test".

Upozornenie: Needitujte body žiakom, ktorí riešili test online. Je to možné len po výslovnej dohode s organizátormi súťaže. Okresní organizátori vidia vo svojom administrátorskom prostredí dopisované body aj históriu všetkých zmien.

Viac návodov: Súťaže