Ako si môže pozrieť svoj vypracovaný test zo súťaže iBobor žiak, ktorý nemá EduPage?

Existujú 2 možnosti, ako sa môžu žiaci dostať k súťažnému testu z iBobra so svojimi odpoveďami.

1. Vytvoriť žiakom alebo rodičom prístup do EduPage: Ako hromadne vytvoriť prístup do EduPage pre žiakov?

Žiaci/rodičia si môžu stiahnuť bezplatnú mobilnú aplikáciu EduPage a s vytlačenými prihlasovacími údajmi sa do nej môžu prihlásiť. Svoje výsledky v súťaži potom uvidia takto: Žiak - kde si pozriem po súťaži svoje výsledky a odpovede?

Okrem výsledkov z iBobra/predmetových olympiád si môžu žiaci v aplikácii skúšať aj súťažné testy z predmetových olympiád z minulých ročníkov. Žiak - ako si vyskúšam súťažné úlohy z minulých ročníkov?

2. Učiteľ môže poslať žiakovi/rodičovi link na zobrazenie vypracovaného testu.

V module Súťaže/Priebeh súťaže je na konci riadku žiaka, ktorý súťažil, ikona na zobrazenie vypracovaného testu:


Zobrazí sa vypracovaný test. Skopírujte link z URL adresy pomocou CRTL+C. Ak ho pošlete žiakovi/rodičovi (CTRL+V), cez tento link si môže pozrieť vypracovaný test. Tento link je pre každého súťažiaceho jedinečný.

Viac návodov: Škola bez EduPage