Ako učiteľ zistí, či preberá učivo podľa plánu?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew

Keď si vyberáte učivo z plánu, v hornej časti je číselný údaj. Tento napovedá, ako ste na tom s prebratým učivom. hodín, alebo s učivom meškáte. Kladné číslo znamená, že máte rezervu, záporné číslo znamená, že meškáte.

Ak sa nastavíte myšou nad toto číslo, zobrazia sa vám podrobnejšie informácie.

Čo znamenajú tieto čísla?

Ostáva hodín:
Ak učiteľ pri vytváraní hodiny zadá časovú dotáciu predmetu (počet hodín za týždeň), systém vie vypočítať, koľko hodín má učiteľ za školský rok k dispozícii (celkový počet hodín). Ako si naplánovať učivo na jednotlivé mesiace?
Ak sa od tohto celkového počtu hodín odráta počet odučených hodín, dostaneme číslo "Ostáva hodín".

Odučené hodiny sú hodiny, ktoré už prebehli od začiatku školského roka.

Rezervné hodiny:
Učiteľ si na začiatku školského roka vytvorí plán a jednotlivým témam určí počet hodín, ktoré plánuje tému preberať. Naplánovaný počet hodín je súčet všetkých hodín podľa tematického plánu.
Ak od celkového počtu hodín (podľa časovej dotácie) odpočítame počet hodín podľa plánu, dostaneme číslo "Rezervné hodiny".

Ostávajúce hodiny:
Ak od celkového počtu hodín za školský rok odpočítame odučené hodiny, dostaneme číslo "Ostávajúce hodiny".