Ako si naplánovať učivo na jednotlivé mesiace?

časová dotácia, časová dotácia predmetu

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak ste pri vytváraní hodiny zadali v rozšírených nastaveniach časovú dotáciu hodiny, potom systém vypočíta počet hodín v jednotlivých mesiacoch. Tento počet sa dá manuálne upraviť (prázdniny, riaditeľské voľno a pod.)

Informácia o počte hodín v jednotlivých mesiacoch sa potom premietne do plánu. Pomôže vám získať približnú predstavu o tom, kedy budete učiť ktoré témy.

Ak sa počet hodín v nejakom mesiaci v priebehu roka zmení, upravte si počet hodín v nastaveniach hodiny. Zmeny sa zohľadnia aj v pláne.

Ako zmeniť nastavenia hodiny?