Ako naimportovať tematický plán z excelu/wordu?

plán z excelu, import plánu, nahrať plán

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak ste mali plán v EduPage už minulý školský rok, môžete si ho jednoducho skopírovať. Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?

Ak robíte plán prvýkrát, môžete si ho naimportovať z excelu/wordu takto:

Ak máte vytvorený tematický plán vo worde, stačí ho prekopírovať do excelu, a potom je postup ten istý ako pri importe z excelu. Najprv je potrebné vytvoriť si moju hodinu: Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?
Po vybratí konkrétnej hodiny hodín si v hornom menu vyberte Plány a prípravy. Stlačte tlačidlo Vytvoriť plán.

Po vytvorení takéhoto "prázdneho plánu" zvoľte možnosť "import z excelu":


Údaje v exceli je potrebné utriediť. Je nevyhnutné mať pre každú kategóriu samostatný stĺpec - tematický celok, téma, výkonový štandard, obsahový štandard, poznámky. Najdôležitejšie sú stĺpce celok a téma. Ostatné stĺpce môžete a nemusíte použiť.

Upozornenie:
Aby došlo k správnemu importu údajov z excelovej tabuľky, je nevyhnutné tabuľku upraviť tak, aby každej položke stĺpca zodpovedal jeden riadok - jedna bunka. V prípade, že riadok v stĺpci tvoria 2 a viac zlúčených buniek, import plánu nebude správny. Takisto zalamovanie textu na viac riadkov v jednej bunke bunke spôsobí nesprávny import dát.


Skopírujte tabuľku pomocou kláves CTRL+C a následne text vložte do textového poľa (CTRL+V) a zvoľte "Pokračovať":


V druhom kroku presuňte myšou jednotlivé názvy stĺpcov do červených polí tak, aby obsah údajov v danom stĺpci zodpovedal obsahu poľa. Nemusíte zaradiť každý stĺpec. Taktiež nemusia byť pokryté všetky červené polia. Po ukončení stlačte "Hotovo".


Plán je naimportovaný, môžete kedykoľvek zmeniť poradie tém, celkov, pridať alebo odobrať témy. Nezabudnite plán uložiť.


Naimportovaný plán môžete hneď použiť v ETK pri zapisovaní učiva. Ako použiť tematický plán v triednej knihe