Ako vytvoriť otázku, ktorej výsledkom je zlomok?

English Slovenčina Deutsch Čeština

Zlomok ako výsledok úlohy môžete zadať dvomi spôsobmi:

1. spôsob:
Pri zadávaní úlohy, v ktorej majú žiaci dopísať vo výsledku zlomok, sa nastavte do textového políčka. Vysvieti sa na žlto. V pravej časti obrazovky sa objavia nastavenia dopisovacej otázky.

V nastavení "Režim zlomkov" vyberte "Áno". Zlomok zadajte do odpoveďového políčka v tvare [čitateľ/menovateľ].

Systém po uložení karty vyrobí z odpoveďového políčka dva vstupy na zadávanie zlomku. Systém zabezpečí správne vyhodnotenie odpovede, tj. odpoveď je správna len v prípade, ak je správne zároveň políčko pre čitateľ, aj políčko pre menovateľ.

Poznámka: Toto nastavenie je pre zlomky potrebné. Lomítko je ináč rezerovovaný znak pre otázku typu Výber správnej odpovede. Bez tohto nastavenia by systém vyrobil otázku s výberom správnej odpovede, v ktorej je správna odpoveď 17 (prvá položka v poradí).
Otázka typu "Výber správnej odpovede"

2. spôsob:
V dopisovacom políčku zadajte zlomok pomocou symbolu rovnej čiary | (znak "zvislá čiara"). V tomto prípade nie sú potrebné ďalšie nastavenia dopisovacieho políčka. Systém na základe tohto symbolu v dopisovacom políčku automaticky rozpozná zlomok v odpovedi:


Systém vyrobí políčka pre zlomok.

Poznámka: Pri vyhodnocovaní zlomku musí žiak zadať zlomok presne v učiteľom zadanom tvare (napríklad v základom tvare). Pre systém sú 1/2 a 2/4 dva rôzne výsledky, tj. systém nevyhodnocuje číselnú hodnotu zlomku.

Ako zadať zlomok v zadaní úlohy?