Otázka typu "Výber správnej odpovede"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Nastavte sa na tému plánu, ku ktorej chcete vytvoriť novú otázku.

Vyberte otázku typu dopisovanie/výber. Táto karta zahŕňa vlastne dva typy otázok - dopisovacie otázky a otázky z výberom odpovede.

Žiak si vyberá správnu odpoveď z viacerých možností. Učiteľ vloží odpovede do hranatých zátvoriek, oddelí ich lomítkom. Správnu odpoveď treba uviesť ako prvú. EduPage odpovede zamieša.

Žiak si vyberá z ponúknutých možností.

Môžete využiť pomôcku na vkladanie odpovedí. V tomto prípade zvoľte druhú možnosť - výber odpovede.

Ako prvú (do zeleného políčka) uveďte správnu odpoveď, ďalej uveďte nesprávne odpovede. Stlačte vložiť.

Výber odpovede je citlivý na malé/veľké písmená, tj. Slovensko a slovensko sú dve rôzne možnosti.

Ako v otázke typu "Výber správnej odpovede" usporiadam poradie ponúkaných možností?

Viac návodov: Otázka typu "Výber správnej odpovede"