Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?

rezerované znaky, špeciálne znaky

English Slovenčina Russian Čeština

Lomítko
Lomítko je rezerovaný znak pre oddeľovanie odpovedí v otázke typu Výber správnej odpovede. Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Ak potrebujete zadať lomítko v odpovedi, dajte celý výraz do úvodzoviek.


potom môžu žiaci zadávať v odpovedi výraz s lomítkom:

Hranaté zátvorky
Hranaté zátvorky sú rezervovaným znakom pre dopisovanie správnej odpovede. Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Ak ich potrebujete zadať v texte napr. pri súradniciach bodu, zvoľte v karte možnosť "Nevytvárať políčka na odpoveď". Systém nebude hranaté zátvorky interpretovať ako políčko na vkladanie odpovede. Toto nastavenie platí daný textový prvok.

Ak má byť v otázke aj políčko na dopisovanie odpovede, v tom prípade treba pridať nový textový prvok, v ktorom necháte pôvodné nastavenie "Nahradiť [ ] políčkom na odpoveď ".


Otázka má teraz 2 textové prvky. V prvom sa nevytvára políčko na odpoveď a v druhom sa vytvára:

Pokiaľ potrebujete, aby žiak dopísal do odpovede výraz s hranatými zátvorkami, treba pred tieto hranaté zátvorky pridať lomítko.
Príklad z programovania :

Znak dolára - $
Dolár $ je rezerovaný znak pre začiatok a koniec matematického módu. Návod na zapisovanie matematických výrazov pomocou syntaxe LaTeX-u
Ak ho potrebujete použiť v otázke/odpovedi, dajte pred neho spätné lomítko: \$
Systém ho potom nebude chápať ako začiatok matematického módu.