Otázka typu "Slepá mapa"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Nastavte sa na tému plánu, ku ktorej chcete vytvoriť novú otázku. (Tým, že sa nastavíte na tému plánu, nová otázka sa vám automaticky zaradí ku téme.)

Vyberte otázku typu "Slepá mapa".

Zadajte text úlohy. Vyberte obrázok pozadia.

Ak ho máte pripravený na počítači, nahrajte ho.
Ak nemáte vhodný obrázok pripravený, môžete na tomto mieste vyhľadávať na internete.

Označte body na slepej mape tým, že kliknete na "bod" a vhodne ho umiestnite. Zadajte ku každému bodu popis.

Systém náhodne zoradí body a žiak má každý správne označiť.

Otázku môžu využiť nielen učitelia na geografii, ale aj na biológii:


v matematike, a pod.