Moja knižnica - na čo slúži?

V záložke Moja knižnica sa nachádzajú všetky karty a materiály, ktoré ste kedy vytvorili alebo pridelili žiakom.

Ak hľadáte nejaký materiál a nepamätáte si, kam ste ho zaradili, môžete tu vyhľadávať.

Štandardne sa nachádzate v prehľade Všetkých materiálov všetkých hodín. Tu môžete zadať do vyhľadávacieho políčka slovo, ktoré hľadáte. Systém vyhľadáva v názvoch kariet, v obsahu a tiež kľúčové slová.

Ak sa nastavíte na konkrétnu hodinu, zobrazia sa len tie materiály, ktoré sa nachádzajú v pláne danej hodiny.

Ak sa nastavíte na "Nezaradené do žiadneho plánu", zobrazia sa tie materiály, ktoré nie sú zaradené do plánu žiadnej hodiny. Takéto materiály môžete presunúť do plánu konkrétnej hodiny:
Ako zaradiť materiál z Mojej knižnice k téme plánu?

Poznámka:
Nevytvárajte prípravy v Mojej knižnici. Po čase tam budete mať stovky (tisíce) materiálov, v ktorých sa stratíte. Ak vytvárate nový materiál, nastavte sa v záložke Plány a prípravy na tému plánu, s ktorou materiál tematicky súvisí. Kedykoľvek ho potom ľahko nájdete, nebudete musieť prácne hľadať medzi stovkami materiálov v knižnici.

Vytváranie nových materiálov
Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?